Ryczałt ewidencjonowany to forma opodatkowania, która jest dostępna dla małych i średnich przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w formie indywidualnej lub spółki osobowej. Polega ona na opłacaniu podatku od przychodu w formie ryczałtu, czyli stałej kwoty, która jest ustalana na podstawie określonych przepisów.

Przedsiębiorcy, którzy wybierają ryczałt ewidencjonowany, nie muszą prowadzić pełnej księgowości, co znacznie upraszcza ich życie i oszczędza czas. Zamiast tego, muszą tylko prowadzić uproszczoną ewidencję przychodów i kosztów. Dzięki temu przedsiębiorcy mają więcej czasu na prowadzenie swojego biznesu, a nie na zajmowanie się papierkową robotą.

Kwota podatku od przychodu, którą przedsiębiorca musi zapłacić, jest uzależniona od rodzaju działalności, jaką prowadzi, oraz od wielkości przychodu uzyskiwanego przez firmę. Oznacza to, że im większy przychód, tym wyższa kwota podatku.

Warto jednak pamiętać, że wybór ryczałtu ewidencjonowanego nie zawsze jest korzystny. W niektórych przypadkach przedsiębiorcy mogą zapłacić więcej podatku niż w przypadku tradycyjnego opodatkowania. Dlatego przed podjęciem decyzji o wyborze tej formy opodatkowania warto skonsultować się np. z naszym biurem rachunkowym!

Czym jest ryczałt ewidencjonowany?

Ryczałt ewidencjonowany to forma opodatkowania, w której przedsiębiorca płaci podatek od przychodu z prowadzonej działalności gospodarczej, a nie od zysku. Oznacza to, że nie jest konieczne prowadzenie pełnej księgowości, ale przedsiębiorca musi prowadzić tzw. ewidencję ryczałtu, czyli rejestrować przychody i koszty związane z prowadzoną działalnością. Ryczałt ewidencjonowany jest preferowaną formą opodatkowania dla małych przedsiębiorców, ponieważ jest prostszy i tańszy w prowadzeniu niż pełna księgowość.

Stawki podatku zależą od rodzaju prowadzonej działalności i wahają się od 2% do 17%.

W 2022 ryczałt ewidencjonowany mogli stosować podatnicy, którzy w 2021 roku nie przekroczyli limitu przychodów 200 000 euro. W 2023 roku limit ten to w przeliczeniu na złotówki wynosi 965 440 zł.

Z ryczałtu mogą skorzystać:

rozliczenie ryczałtem

Jak prowadzić ryczałt ewidencjonowany? 

Aby prawidłowo prowadzić ryczałt ewidencjonowany, przedsiębiorca powinien prowadzić dokładną ewidencję swoich przychodów oraz kosztów związanych z prowadzeniem działalności. W ewidencji należy uwzględnić wszystkie dokumenty związane z działalnością, takie jak faktury, paragony czy rachunki. Przedsiębiorca musi także regularnie dokonywać rozliczeń podatkowych i płatności należnych podatków. W przypadku wątpliwości lub pytań dotyczących prowadzenia ryczałtu ewidencjonowanego warto skonsultować się z doświadczonym biurem księgowym.

Ryczałt ewidencjonowany – składka zdrowotna

Przedsiębiorcy prowadzący działalność opodatkowaną ryczałtem ewidencjonowanym są zobowiązani do opłacania składki zdrowotnej. Wysokość składki jest uzależniona od przychodu osiąganego przez przedsiębiorcę w danym miesiącu. Obecnie wynosi ona 9% przychodu netto, czyli kwoty, którą przedsiębiorca uzyskał po odliczeniu kosztów uzyskania przychodu. W przypadku, gdy przedsiębiorca ma również inne źródła dochodu, składka zdrowotna może być pomniejszana o kwotę, która została już opłacona od innych źródeł. Składkę zdrowotną należy opłacać w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, za który jest ona pobierana. W przypadku braku opłacenia składki, przedsiębiorca może zostać obciążony odsetkami za zwłokę i karą pieniężną.

Podatek od ryczałtu ewidencjonowanego

Podatek od ryczałtu ewidencjonowanego to podatek, który przedsiębiorca płaci od swoich przychodów uzyskanych z prowadzonej działalności gospodarczej. Wysokość podatku wynosi 18,3% przychodu, który został ustalony w oparciu o ryczałt. Stawka ryczałtu jest ustalany w zależności od rodzaju działalności i wynosi odpowiednio: 5,5%, 8,5%, 10% lub 20% przychodu. Przedsiębiorca nie jest zobowiązany do prowadzenia szczegółowej księgowości, a jedynie do prowadzenia ewidencji kosztów oraz przychodów. Podatek od ryczałtu ewidencjonowanego należy wpłacać do Urzędu Skarbowego do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, za który jest pobierany. W przypadku zaległości w opłacaniu podatku przedsiębiorca może być obciążony odsetkami za zwłokę i karą pieniężną.

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych – co można odliczyć?

Przedsiębiorcy, którzy prowadzą działalność gospodarczą opodatkowaną ryczałtem ewidencjonowanym, mogą odliczyć od przychodu uzyskanego z działalności pewne koszty związane z jej prowadzeniem. Przykładowe koszty, które można odliczyć, to: koszty zakupu towarów i usług, wynagrodzenia pracowników, opłaty za energię elektryczną, gaz, wodę oraz koszty remontu czy modernizacji urządzeń. Wysokość odliczeń jest zależna od rodzaju prowadzonej działalności oraz ustalonego ryczałtu. Przykładowo, dla niektórych rodzajów działalności koszty można odliczyć tylko w wysokości 20% lub 50% przychodu. Ważne jest, aby przedsiębiorca prowadził dokładną ewidencję swoich kosztów, aby w momencie rozliczenia podatkowego móc dokładnie określić wysokość odliczeń. 

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych – kto nie może rozliczać się ryczałtem?

Nie wszyscy przedsiębiorcy mogą rozliczać się ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Ryczałt nie jest dostępny dla przedsiębiorców, którzy prowadzą działalność opodatkowaną podatkiem od towarów i usług (VAT). Ponadto ryczałt nie jest stosowany w przypadku przedsiębiorców prowadzących działalność w branży transportowej oraz w przypadku przedsiębiorców, którzy korzystają ze zwolnienia z VAT na podstawie art. 43 ust. 1 i 2 ustawy o VAT.Ponadto ryczałt ewidencjonowany nie jest zalecany dla przedsiębiorców, którzy mają wysokie koszty prowadzenia działalności gospodarczej, np. w branży produkcyjnej lub usługowej. Dla takich przedsiębiorców bardziej opłacalnym rozwiązaniem może być prowadzenie księgi przychodów i rozchodów lub rozliczanie się na zasadach podatku dochodowego. Przedsiębiorcy powinni zawsze skonsultować się z doradcą podatkowym przed podjęciem decyzji o wyborze formy opodatkowania, aby wybrać najlepsze rozwiązanie dla swojego biznesu.