Księgowość
Kadry i Płace
Doradztwo księgowe
Usługi dodatkowe

Ksiąg handlowych spółek i osób fizycznych (pełna księgowość) :
– weryfikacja dostarczonych dokumentów księgowych pod względem rachunkowo-podatkowym
– prowadzenie wymaganych przepisami ewidencji księgowych (m. in. Ewidencja środków trwałych,księga główna itp.)
– sprawozdawczość do Urzędu Skarbowego,
– sporządzanie sprawozdań finansowych

Podatkowa księga przychodów i rozchodów :
– prowadzenie ewidencji przychodów i kosztów
– prowadzenie ewidencji środków trwałych
– prowadzenie rejestrów do celów podatku VAT

Ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych w tym:
– prowadzenie ewidencji przychodów ze sprzedaży
– prowadzenie ewidencji środków trwałych
– prowadzenia rejestrów dla celów podatku VAT
– niezbędne deklaracje podatkowe

Kadry i płace:
– tworzenie i administracja teczek osobowych
– monitorowanie ważności badań lekarskich i szkoleń BHP,
– sporządzanie umów o pracę, umów cywilno-prawnych, świadectw pracy zaświadczeniu o zarobkach i zatrudnieniu
– naliczanie wynagrodzeń
– sporządzanie deklaracji PIT i ZUS w imieniu pracodawcy,
– prowadzenie ewidencji wynagrodzeń

 

 

Oferujemy rozwiązania uwzględniające specyfikę struktury obowiązującej w Państwa firmie.

Szybko reagujemy i jesteśmy elastyczni w stosunku do Państwa potrzeb i wymagań

Skontaktuj się z nami

Zapraszamy na bezpłatną konsultację